آموزش دانش نوین تولید شده و منحصر بفرد متدولوژی و فرمول انتخاب

( فرمول کاربردی و بسیار دقیق برای اطمینان از انتخاب های حساس و مهم در عرصه کار و زندگی )

 

متدولوژی و فرمول انتخاب

  • اکثر انسان ها حتی اگر موفق و خشنود هستند می توانستند موفق تر و خشنودتر باشند.
  • طی پانزده سال تفکر و تحقیق و آزمون این نتیجه حاصل شد که از منظر مدیریت دو عامل کلیدی در عرصه کار و زندگی

نقش اساسی در ایجاد بحران و زیان داشته و یا در صورت موفقیت موجب عدم دسترسی به خشنودی و موفقیت حداکثری شده اند:

  • عامل اول: با توجه به اینکه ما از روز تولد بصورت دائم با موضوع انتخاب کردن مواجه هستیم ،مهارت لازم را برای انتخاب های صحیح و برتر نداریم
  • عامل دوم : عدم مهارت کافی در اجرا می باشد

توضیح: در مورد مدیریت اجرایی آموزه های علمی بسیاری داریم . ولی در مورد چگونگی انتخاب ها روشی جامع، آزمون شده، فرموله شده و کاربردی در دسترس نبوده.

دانش تولید شده و منحصر به فرد متدولوژی و فرمول انتخاب همانند یک سیستم داده کاوی و ماشین محاسباتی با دقت فوق العاده ما را در مسیر انتخاب های صحیح و انتخاب های برتر کمک می نماید.

انتخاب برتر رشته تحصیلی – شغل – همسر – مکان زندگی – انتخاب قوانین برتر قبل از تصویب انتخاب طرح ها وایده ها و . . .  این متدولوژی فرموله شده و آزمون شده قادر به پاسخ گویی دقیق به هر نوع انتخابی می باشد.( کتاب در حال تدوین – برآورد زمان آموزش کارگاهی و مرحله به مرحله ۸۰ ساعت )