شرح خدمات در ۳۵ گام

توضیحات:

۱.تجاری ­سازی حرفه ­ای به مفهوم تبدیل (ایده­ ها- فناوری­ ها- اختراعات و…) به ثروت و آثار اجتماعی حداکثری  به ­جای حداقلی می­باشد.

۲. خدمات مجموعه بین المللی آتی کاوان تا کسب نتیجه نهایی به صورت رایگان ارایه می شود و درصورت تحقق نتایج اقتصادی و اجتماعی این مجموعه از منافع حاصل شده، در قالب قرارداد منقعد شده منتفع می گردد.

۳. مجموعه آتی کاوان برای تحقق اهداف و درخواست های متقاضیان  و مخاطبان به تناسب نیاز و ضرورت خدمات خود را درقالب مشاورهمنتورآموزشیمربیگریBrokerمدیریت اجرایی ارایه می نماید

۱.انتخاب

  بکارگیری دانش و متدلوژی نوین روش دقیق و مطمئن انتخاب های مختلف و مهم در مباحث اقتصادی و اجتماعی

توضیح : ازعوامل اصلی موفقیت در کسب و کار و زندگی ، مدیریت انتخاب صحیح و برتر و همچنین مدیریت حرفه ای در اجرا می باشد متدولوژی انتخاب یک نوآوری علمی تولید شده وآزمایش شده است که بادقت بسیار ، روش انتخاب های مهم در کسب و کار و زندگی را می آموزد.
(کتاب در حال تدوین)


۲. سنجش و ارزیابی

 • سنجش ارزش ایده ها، فن آوری و نوآوری و طرح های اقتصادی مختلف و بررسی قابلیت اجرایی شدن آنها با هدف تشخیص امکان ادامه یا توقف فعالیت (ریز کاوی DVEDILIGENCE)

توضیح : قبل از هر اقدامی سنجش ارزش اقتصادی و بررسی بازار و قابلیت اجرایی شدن ایده ها و یا طرح ها بررسی می شود تا درصورت احتمال عدم موفقیت ادامه کار موقف شده و متحمل هزینه نشویم.


۳. تحلیل های استراتژی از قبیل SWOT

 • شناخت فرصت ها و تهدید ها ، نقاط ضعف و قوت موجود در ایده ها ، طرح ها و فرآیند های اجرایی
 • نتیجه گیری با هدف ارائه راهکار برای ضعف ها و تهدیدها و استفاده بهینه از فرصت ها و قوتها

توضیح : در تمام طرح ها و ایده ها ، فرصت ها ، تهدیدها ، ضعف ها و قوت هایی وجود دارد که باید شناخته و تحلیل شود تا بتوانیم راهکارهای مواجهه با آن ها را در جهت بهبود نتایج بشناسیم. (بکارگیری روش ارتقا یافته تحلیل  (SWOT  و( یا بررسی و انتخاب سایر روشهای تحلیل استراتژی متناسب با موضوع طرح)


۴.نقشه راه

        مربیگری ، راهبری و مشاوره :

 • تدوین چشم انداز، اهداف و برنامه ها ، ماموریت ها ، استراتژی های منعطف
 • طراحی تاکتیک های متناسب با شرایط ، متقاضی و موضوع فعالیت

توضیح : تصویری از آینده و اهداف مورد نظر مطلوب و منطقی ترسیم شده و راهبردهای اصولی تحقق آنها مشخص می شود.


۵. امکان سنجی

         مشاوره و راهبری  و آموزش کلی :

 • امکان سنجی متعارف و ارتقاء یافته با توجه به احتمال خلق امکان
 • سنجش امکان موجود و خلق شده متناسب با ایده های نوآورانه و طرح های اقتصادی

توضیح : برای تشریح و دفاع از ایده ها و خلاقیت ها و طرح های اقتصادی می بایست حداقل مطالعات امکان سنجی آنها با رویکرد خلاقانه تهیه گردد تا مخاطبان مختلف برای حمایت از طرح ها تشویق و قانع گردند. از قبیل سازمان های مجوز دهنده ، حمایت کنندگان مالی ، حامیان بازار  و فروش ، سرمایه گذاران ، خریداران و . . .


۶. شناخت دستاوردهای غیرمالی

 راهبری شناخت دستاوردهای اجتماعی و معنوی ایده و طرح ها با هدف ایجاد جاذبه و اطمینان برای حمایت حداکثری سازمان ها و حامیان مالی و حقوقی و . . .

توضیح : اجرای طرح ها و ایده های مختلف مشکلاتی را در جامعه برطرف می نمایند و موجب توسعه می شوند که بیشتر به دلیل کسب نتایج غیر مالی است . لذا شناخت و تشریح دستاوردهای اجتماعی  و معنوی که همان نتایج غیر مالی است و همچنین برآورد میزان ریالی اثرگذاری آنها در رفع مشکلات جامعه ابزاری قوی در دفاع از طرح ها و ایده ها می باشد.


۷. ارزش گذاری دارائی های فکری و غیرمالی

 راهبری و مشاوره در رابطه با ارزش گذاری دانش فنی ، فناوری ها و دارایی های فکری و معنوی و برآورد ارزش اقتصادی طرحها

توضیح : برای مشارکت منطقی و منصفانه فی مابین سرمایه گذاران و صاحبان اختراعات، فناوری ها و طرح های اقتصادی خاص ضرورت دارد تا در مقابل آورده ریالی سرمایه گذاران، در گام اول کلیه آورده های مختلف صاحبان طرح های خاص، اختراعات و فناوری ها شناسایی وسپس قیمت گذاری شوند. آورده هایی از قبیل ارزش دانش فنی، مجوزات اخذ شده، ثبت اختراع، امتیازات اخذ شده، نام و برند، ارزش دانش بنیان بودن، ارزش مستندات  و گواهی های معتبر اخذ شده ، ارزش اقتصادی پروژه و . . .


۸. طرح کسب و کارBP  – BM (مربیگری ، مشاوره و راهبری تهیه و تدوین BP  BM  با رویکرد خلاقانه)

توضیح : تهیه طرح کسب و کار برای موضوع تجاری سازی و فعالیت های اقتصادی الزامی است و سندی راهبردی برای تعریف و تشریح فرآیند اجرا و چگونگی تحقق کسب و کار و تشریح نتایج حاصله می باشد . همچنین ابزاری مهم برای معرفی طرح ها و ایده ها به مخاطبان مختلف از جمله سازمان های مجوز دهنده ، حمایتی ، نظارتی ، سرمایه گذاران و غیره می باشد.

( تدوین  BP- BM  با رویکرد خلاقانه قابلیت دفاع از طرح ها را افزایش می د هد)


۹. طراحی خطوط تولید

مربیگری ، مشاوره و راهبری در طراحی خطوط تولیدهای مختلف ، ارتقای تکنولوژی ، معماری ، محاسبه ، ساخت ، راه اندازی ، بهره برداری و سازماندهی و … (خارج از خدمات رایگان)

توضیح : آشنایی با معیارهای طراحی خطوط تولید و ساخت و همچنین امکان ارتقاء تکنولوژی در فرایند تولید ، مشخصه های معماری ، بهره برداری سازماندهی و… تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه ها و جلوگیری از زیان و کسب و موفقیت و منافع بیشتر دارد.


۱۰. تامین نیازهای مرتبط

راهبری تامین تجهیزات ،ماشین آلات ،مصالح، ابزار، لوازم،سخت افزار،نرم افزار، اطلاعات ، دانشهای مرتبط و کارشناسان مورد نیاز

توضیح : برای افزایش سود آوری و اطمینان از کسب نتایج مطلوب ، ضرورت دارد تا با مناسب ترین و بهترین روش های انتخاب و روش های مختلف تامین نیاز ها به صورت علمی و حرفه ای آشنا بشویم.


۱۱. توجیه اقتصادی و مالی

مشاوره، راهبری و آموزش کلی تهیه توجیه اقتصادی و مالی

توضیح : در تهیه و تدوین توجیه اقتصادی هر طرحی ضرورت دارد تا با دقت و حساسیت زیاد شاخص های مالی وشاخص های اقتصادی که  متفاوت از یکدیگرند را متناسب با نیازها تعریف و تشریح نمود . بطور مثال نباید صرفا به محاسبه سود و زیان و شاخص های NPV و IRR تکیه کرد و می بایست از روشهای حسابداری و اقتصادی و نرم افزارهایی استفاده شود که دقت در محاسبات را تضمین می کند.


۱۲. مجوزها

راهبری اخذ مجوزها ، استانداردها ، گواهی های معتبر و . . .

توضیح : شناخت مجوزها، استانداردها و تاییدیه های لازم و روش های اخذ آنها از مراجع مرتبط بسیار ضروری می باشد تا در زمان کمتر ، هزینه کمتر و برخورد کمتر با موانع مجوزهای مربوطه دریافت شوند.


۱۳. مطالعات مکان یابی

مربیگری،راهبری و مشاوره در مدیریت مکان یابی مناسب برای راه اندازی و پیاده سازی ایده ها ، نوآوری ها و طرح های مختلف            

توضیح :یکی از دلایل جلوگیری از زیان و یا حتی کسب منافع حداکثری بجای منافع حداقلی مهارت انتخاب مناسب ترین مکان برای فعالیت است.


۱۴. مطالعات محیط زیستی

راهبری در امور زیست محیطی ، مباحث ایمنی ، مباحث بهداشتی مرتبط با ایده ها و طرح های مختلف

توضیح : اخذ مجوز اجرای طرح ها و ایده های مختلف رابطه مستقیم با مباحث و مجوزهای محیط زیستی دارد و در اکثر موارد می بایست        بصورت کارشناسی مطالعه و تحقیق و نتایج آن به مراجع مربوطه اعلام شود.


۱۵. بررسی امکان توسعه

مربیگری،مشاوره و راهبری :

 • بررسی امکان توسعه فناوری ها،نوآوری ها،خلاقیت ها و اختراعات، اکتشافات ، طرح های اقتصادی وفعالیت های کارآفرینی

توضیح : بعضا صاحبان ایده ها ، ابداعات ، اختراعات و مالکان طرح های اقتصادی و کارآفرینی با امکان توسعه ایده ها و طرح های خود به خوبی آشنا   نیستند . لذا شناخت فرآیند توسعه طرح ها منجر به کسب منافع حداکثری  و توجیه پذیری هرچه بیشتر طرح ها و افزایش طول عمر تکنولوژی وزمان حضور در بازار خواهد شد.


۱۶. انتخاب سناریوهای مناسب تجاری سازی (مرتبط با موضوع)

راهبری و مربیگری و مدیریت :

 • امکان سنجی سناریو های مختلف تجاری سازی تا کسب نتیجه نهایی با مشارکت فعال و اجرایی متقاضی (مدل های علمی و کاربردی مختلف تجاری سازی با رویکردهای متفاوت)

توضیح : تجاری سازی به مفهوم تبدیل ایده ها ، خلاقیت و طرح های مختلف به ثروت های اقتصادی و اجتماعی است. تجاری سازی دارای روش های مختلفی است . لذا بسیار ضروری است تا مناسب ترین شیوه تجاری سازی که بیشترین سازگاری را با شرایط خصوصی صاحبان طرح ها وایده ها دارد و همچنین بیشترین سازگاری را با موضوع فعالیت دارد شناسایی شده وطراحی و اجرا شود.


۱۷. خلاقیت

راهبری و مربیگری ایجاد و بکارگیری خلاقیت در تمام مراحل تجاری سازی با هدف تحقق کسب حداکثری دستاورد های مالی ، اجتماعی و اطمینان هرچه بیشتر از اجرایی شدن طرح ها ضرورت دارد .

توضیح : مخترعین و نوآوران و صاحبان فرصتهای اقتصادی با استفاده از دانش و تجربه به موفقیت می رسند ولی برای حضور در عرصه رقابت ها و یا کسب منافع حداکثری بجای کسب منافع متعارف حداقلی راهی بجز خلاقیت در مدیریت تجاری سازی برای تحقق استراتژی تمایز وجود ندارد.


۱۸. مستند سازی

راهبری و مشاوره در مستند سازی

توضیح : هر طرح، نوآوری و یا اختراعی از زمان تولد تا مرحله بلوغ با تهدیدها و فرصت های مختلفی مواجه است . با استفاده از ثبت سوابق و مستند سازی حرفه ای می توان راحت تر و ارزان تر از تهدید ها عبور کرده و از فرصت ها استفاده نمود و از طرف دیگرتجربه ارزشمند بدست آمده را بصورت علمی مدون و مستند کنیم.


۱۹. ایجاد امنیت با هدف حفظ مالکیت دارایی فکری از طرق علمی

توضیح : یکی از نگرانی ها و دغدغه های بسیار مهم چگونگی حفظ و امنیت اختراعات ، ابداعات و نوآوری ها و اطلاعات طرح ها است و لذا بسیار مهم است تا روش های علمی و خلاقانه ای که می تواند در مواردی این امنیت را در شرایط مختلف ایجاد کنند، شناخته و بکار بگیریم.

(روش هایی جدید و نوآورانه با استفاده از تکنیک های مربی گری برای حفظ مالکیت که متفاوت از روش ثبت حقوقی مالکیت معنوی است)


۲۰. ایجاد امنیت با هدف حفظ مالکیت دارایی فکری و… از طرق حقوقی و ثبت مالکیت

راهبری مدیریت حقوقی ثبت مالکیت دانش فنی، طرح ها ، علائم تجاری ، برندها ، اسناد و مدارک دارای ارزش و . . .

توضیح : آشنایی با تکنیک های راهبری مدیریرت حقوقی ثبت مالکیت دارایی های فکری تاثیر به سزایی در حفاظت از این دارایی ها و پیشگیری از کپی شدن مجدد دارد .


۲۱. مشاوره و راهبری و مدیریت امور حقوقی

 • ثبت شرکت ، ثبت اختراع ، ثبت علائم ، ثبت طراحی صنعتی ، اخذ پتنت ، مالکیت ها، مراحل دانش بنیان شدن و . .
 • عقد قراردادهای مختلف با دقت های مدیریتی و حقوقی
 • تدوین نظام های حقوقی تعامل با سرمایه گذار، خریداران و

توضیح : تاثیر تسلط علمی و حرفه ای بر مدیریت و راهبری مباحث حقوقی در تمام مراحل تبدیل ایده ها و طرح ها به ثروت انکارناپذیر است .بسیاری از طرح ها به لحاظ کم توجهی به چگونگی دخالت علم مدیریت در دانش حقوقی دچار زیان و مشکلات جدی می شوند (کاربرد مدیریت حقوقی متفاوت از کاربرد دانش حقوق می باشد).به طورمثال تغییر در روش و نوع قرارداد با سرمایه گذار می تواند در نتایج مالی و توجیه اقتصادی تاثیر معناداری بگذارد .


۲۲. نظام بهره برداری

مربیگری و مشاوره در تدوین نظام بهره برداری در زمان اجرایی شدن  ایده ها ، طرح و فرصت های اقتصادی با هدف بهره وری هرچه بیشتر و کسب منافع حداکثری

توضیح : تمامی طرح ها در زمان اجرا با روش های مختلف و متنوع قابل بهره برداری است . بطور قطع انتخاب روش های بهره برداری مناسب و خلاقانه در میزان کسب منافع حداکثری تاثیر قابل توجه و قطعی دارد ، لذا بسیار ضرورت دارد تا از همان ابتدا بهترین روش بهره برداری را شناسایی و تدوین بنمائیم و در مطالعات طرح مربوطه تشریح گردد وجالب است که نظام بهره برداری درتعیین سهم منافع فناور وسرمایه گذار تاثیر می گذارد.


۲۳. روش تامین مالی

راهبری شناخت انواع مکانیزم های مناسب تامین مالی

توضیح : اگر حتی در تامین مالی برای تحقق ایده ها و طرح ها مشکلی نباشد قطعا تشخیص اینکه کدام روش تامین مالی می تواند در کسب بیشترین منافع اثر بگذارد ضرورت دارد. (روشهای حرفه ای تامین مالی بسیار بسیار متنوع می باشد)


۲۴. جذب سرمایه

مدیریت اجرایی جذب منابع مالی از روش های مختلف (خارج از خدمات رایگان)

توضیح : مدیریت اجرائی تامین سرمایه از محل بانک ها ، بورس ، بخش دولتی ، سرمایه گذاران خصوصی داخلی وخارجی، اخذ کمک های بلاعوض و سایر روشهای متنوع دیگر نیاز به مهارت تلفیق حرفه ای دانش های مدیریت-اقتصاد-حسابداری -حقوق-روانشناسی و… دارد و نتیجه آن تامین مالی از بهترین مسیر و در زمان کوتاه تر و با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر می باشد.


۲۵. راهبری و مشاوره در جلب مشارکت های مختلف مالی و غیر مالی

خدمات مشاوره در زمینه اتحادهای مخاطره پذیر(JV) و سرمایه گذاری مخاطره پذیر( VC)

توضیح : راهبری فراهم شدن بستر ارتباط با تامین کنندگان مالی و سرمایه گذاران حرفه ای JV و VC و تشخیص تناسب این تعامل با موضوع طرح و شرایط متقاضی


۲۶. بورس و بازارهای مالی

راهبری چگونگی ورود طرح ها ، ایده ها و فرصت های اقتصادی به فضای بورس و بازارهای مالی

توضیح : بعضی از ایده ها ، اختراعات و طرح ها در صورت ورود به فضای بورس ضمن کسب بیشترین منافع و نتایج اقتصادی ، نوعی ضمانت اجرایی هم پیدا می کنند ، بنابراین بررسی امکان ورود به بورس اهمیت قابل توجهی دارد.


۲۷. راهبری بازار و فروش (محصول-خدمات- پروژه)

  مشاوره ، آموزش کلی و راهبری :

 • تحقیقات بازار و تدوین برنامه بازاریابی داخلی و بین المللی
 • برنامه بازار داری و بازارسازی
 • روش های نوین فروش و تاکتیک های نفوذ در بازار
 • برندینگ

توضیح : تولید هر محصول و خدماتی ویا طرح و پروژه بدون فروش فاقد ارزش است ! و فروش به معنی استقبال حداکثری مخاطبان مختلف می باشد.لذا ضرورت دارد که روش های بازاریابی –  حفظ بازار – ساخت بازارهای جدید را به صورت حرفه ای بکارگیریم. و ضرورت دارد تا با ابزارها، تکنولوژی ها و روش های نفوذ سریع و پایدار در بازار آشنا شده و دانش و تکنیک های فروش که متفاوت از تکنیک بازاریابی است را به کار بگیریم.


۲۸. نام و علائم تجاری

مربیگری و مشاوره در زمینه طراحی علائم تجاری ، انتخاب نام مناسب با هدف افزایش اثربخشی بر مخاطب و فراهم شدن بستر ایجاد برند.

توضیح : از تاکتیک های حرفه ای نفوذ در بازار و جلب حمایت مخاطبان مختلف ؛ شناخت معیارهای متناسب با طراحی علائم تجاری و یا انتخاب    نام های موثر می باشد که مقدمه مهم برای ایجاد برندهای بیاد ماندنی می باشد.


۲۹. پرزنت ( ارائه)

مربیگری ، مشاوره و راهبری در تهیه و تدوین روش های مختلف ارائه طرح های خلاقانه و فرصت های اقتصادی مختلف با هدف جذب هرچه بیشتر ذی نفعان و مخاطبان موثر

توضیح : مهارت در توضیح و تشریح و چگونگی ارائه حرفه ای طرح ها و ایده ها و نوآوری ها ، عملا هنری ظریف از مبحث فروش و جذب سرمایه گذاران و حامیان است که دانش و ظرافت آن را باید آموخت لذا برای جذب هریک از مخاطبان باید روش های  متفاوتی را برای ارائه  طرح ها تدوین نمود تا  اثرگذاری  بیشتری در مخاطب  مربوطه داشته باشد .

( مخاطبان و ذینفعان مختلف میتوانند شامل : سازمان های حامی ، صادرکنندگان مجوز ، تامین کنندگان مالی ، خریداران و فروشندگان سرمایه گذاران  صاحبان تکنولوژی و دانش های مورد نیاز ، تامین کنندگان مواد ، مصالح ، تجهیزات ، متخصصین مختلف مورد نیاز باشد )


۳۰. نمایشگاه ها

راهبری ، مشاوره و مدیریت فرایند برگزار نمودن و یا شرکت در نمایشگاه ها ، فستیوال ها ، کارگاه های آموزشی ، همایش ها فن بازارها و جشنواره ها –  استارت آپ ها و . . .

توضیح : حضور حرفه ای در این محافل به عنوان شرکت کننده و یا برگزارکننده  موجب توانمندسازی ، کسب اعتبار ، نفوذ در بازار ، آشنایی با مخاطبان مختلف و موثر در مباحث علمی ، اقتصادی و مدیریتی می شود . لذا باید با نحوه حضور موثر در این محافل و یا برگزاری آن ها آشنا باشیم.


۳۱. تبلیغات

مشاوره در اطلاع رسانی و تبلیغات حرفه ای با رویکردهای علمی و خلاقانه

توضیح : آشنایی با شیوه های علمی ، خلاقانه و کاربردی در اطلاع رسانی و روانشناسی و مدیریت تبلیغات تاثیر بسزایی بر فروش ، جلب حمایت ، جذب سرمایه ها و پذیرش سریعتر ایده ها و طرح ها در محافل مختلف و مخاطبان آنها می شود.


۳۲. مذاکرات

مدیریت اجرایی مذاکرات حرفه ای با خریداران، فروشندگان ، سرمایه گذاران ، سازمان های مرتبط و سایر مخاطبان ذیربط و همچنین مدیریت مذاکرات حقوقی منجر به انعقاد قراردادهای تخصصی متنوع (خارج از خدمات رایگان)

توضیح : مذاکره کننده  حرفه ای ، عملا تمام کننده کار است  و می بایست هوشمندانه به موضوع طرح ها تسلط نسبی داشته باشد و حداقل با اصول علمی و مباحث مدیریت اجرایی ، اصول مذاکره ، کلیات مباحث روانشناسی  و جامعه شناسی ، مهارت های مرتبط با EQ و CQ ، مدیریت اقتصادی وحقوقی و قوانین مربوط آشنا باشد.


۳۳. راهبری خدمات (BROKER)

ایجاد بستر بکارگیری بروکرها ومدیریت حرفه ای تعاملات

توضیح: نتیجه عملکرد بروکرها ایجاد میانبری برای رسیدن به اهداف است که از طریق مدیریت حرفه ای ارتباط بین (متقاضیان راه حل ها- دانش وفناوری-تخصص،مهارت- متقاضی سرمایه-متقاضی فرصت های سرمایه گذاری وبازار و…) از یک طرف و (پاسخ دهندگان وارائه کنندگان مرتبط ومناسب) از طرف دیگر ارتباط برقرار می نماید.


۳۴. توانمند سازی

مشاوره ،  راهبری و آموزش در جهت توانمند سازی فردی مخترعین و مالکین ایده ها و طرح ها با هدف کسب مهارت های لازم برای مدیریت حرفه ای ، راه اندازی و بهره برداری از کسب و کار خود و تعامل با سرمایه گذار

توضیح : در بسیاری از موارد طرح های ناب و ایده های منحصر بفرد به لحاظ ضعف در مدیریت اجرایی به نتیجه نرسیده و دچار زیان می شود و یا در بهترین شرایط به منافع حداقلی می رسند که آن هم به نوعی زیان محسوب می شود ، لذا توانمند سازی با هدف توانمند شدن در مراحل مدیریت اجرایی و امور مطالعاتی ، تحقیقاتی ، طراحی ، اخذ امتیازات و مجوزات ،تامین مالی ، تولید ، اجرا ، فروش و … تضمینی در موفقیت خواهد بود .


۳۵. سازماندهی

مشاوره ، راهبری و آموزش در مبحث مدیریت اجرایی طراحی سیستم ها و سازماندهی با هدف اطمینان از تحقق اهداف کمی و کیفی مشخص شده و موفقیت در کارتیمی .

 • طراحی سیستم و سازمان و شرح وظایف به شکلی انعطاف پذیر و چابک
 • فرآیند های برنامه ریزی و کنترل
 • روند مدیریت منابع انسانی
 • تدوین نظام مالی ، اداری و حقوقی متناسب نیازها
 • تدوین آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، فرم ها و روش های اجرایی
 • فرآیندهای مدیریت تولید ، انبار ، توزیع و فروش متناسب با نیازها
 • فرآیند تحقق و توسعه در مباحث علمی و مباحث مدیریتی
 • نرم افزارها و سخت افزارهای متناسب با سطح فعالیت سازمانی

و …

 

 برای دریافت خدمات رایگان تجاری سازی فرم مربوطه را انتخاب و با دقت تکمیل نمایید.


توضیح : صاحبان ایده و نوآوری ها و مالکین طرح های ارائه شده می توانند در صورت نیاز به تشریح هریک از مفاد شرح خدمات از طریق ( ارتباط با ما ) با این مجموعه ارتباط حاصل نمایند.