چرا خدمات خود را رایگان ارایه می دهید؟

۱. اولین دلیل آن پایبندی به اهداف و ماموریت خود که کمک به توسعه همه جانبه و خیرخواهانه است.

۲. دلیل دیگر آن اطمینان این مجموعه از توان تجربی و علمی خود در تحقق اهداف و منافع ایده ها و طرح های اقتصادی    می باشد که در زمان کسب نتیجه نهایی می تواند موجب درآمد برای این مجموعه بشود.

۳. از دلایل دیگر توان تحمل این مجموعه برای پذیرش ریسک و خطرپذیری در موضوع تجاری سازی ایده ها و نوآوری و فرصت های اقتصادی و رونق کسب و کارها می باشد.

تفاوت عمده نتیجه خدمات و فعالیت شما با دیگران چیست؟

۱. خدمات این مجموعه تا کسب نتیجه نهایی بدون هزینه برای متقاضی است.

 ۲. در فرآیند متعارف مدیریت کسب و کارها و فرصت های اقتصادی و همچنین مدیریت متعارف تجاری سازی معمولا به نتایج اقتصادی و اجتماعی متعارفی می رسیم، ولی در فرآیند مدیریت خلاقانه، انتظار بر این است که نتایج حداقلی به نتایج حداکثری تبدیل شود.

۳. تلاش ما در فرآیند تجاری سازی علاوه بر تحقق تجاری سازی موضوع، توجه به توانمند سازی فرد و سازمان مالک طرح و ایده و دانش مربوطه است.

 ۴. در بخش خدمات بروکر Broker با استفاده از تکنیک های حرفه ای نوین و طی مراحل خاصی در سه زمینه بین متقاضیان و ارایه کنندگان و پاسخ دهندگان ارتباط مستقیم و واقعی و حرفه ای برقرار می کنیم.(میانبری برای رسیدن به اهداف)

درآمد شما از کجا تامین می شود؟

تاثیرگذاری در بهبود عملکرد مدیریت تجاری سازی و رفع مشکلات و یا رونق کسب وکارها منجر به ایجاد منافع و امتیازات گوناگون می شود و این مجموعه در چهارچوب یک توافق از منافع و امتیازاتی که در تولید و ایجاد آنها موثر بوده منتفع می گردد.

در صورت تمایل به همکاری و مشارکت با مجموعه آتی کاوان چه اقدامی انجام بدهم؟

در صورت تمایل به همکاری و مشارکت در می توانید رزومه و نظرات خود را از طریق ارتباط با ما مطرح کنید.