فرم اخذ اطلاعات جهت دریافت خدمات رایگان (مدیریتی و اقتصادی) برای حل مشکلات و رونق کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

خدمات مجموعه بین المللی آتی کاوان تا مرحله ایجاد اطمینان از کسب نتیجه نهایی به صورت رایگان ارایه می شود و در صورت تحقق نتایج اقتصادی و اجتماعی این مجموعه از منافع حاصله، در قالب قرارداد منقعد شده، منتفع می گردد.

  • توضیح: کلیه موارد ستاره دار باید تکمیل شوند.

  • توضیح: دقت در ارایه اطلاعات صحیح در دریافت خدمات موثر است.

  • توجه: در صورت ارایه اطلاعات نادرست و نامربوط امکان برقراری ارتباط مجدد وجود ندارد.

فرم اخذ اطلاعات مدیریتی اقتصادی

فرم اخذ اطلاعات جهت دریافت خدمات رایگان (مدیریتی و اقتصادی) برای حل مشکلات و رونق کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی
  • توجه: دقت در ارایه اطلاعات صحیح در دریافت خدمات موثر است.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip, doc, docx, ppt, pptx, jpeg, xls, mp4, mp3.
    پسوندهای مجاز: jpg, gif, png, pdf, zip, doc, docx, ppt, pptx, jpeg, xls, mp4, mp3
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip, doc, docx, ppt, pptx, jpeg, xls, mp4, mp3.