توضیحات مهم

۱-برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تقاضاها و یا موارد ارائه شده ذیل با هدف امکان پاسخگویی شما به آنها لطفا پس از انتخاب هر یک از موارد ذیل و مشاهده و مطالعه آنها فرم پاسخگویی را تکمیل نمایید.

۲- پس از تکمیل فرم پاسخگویی امکان ارتباط شما بعنوان پاسخ ­دهنده با متقاضیان و یا ارائه کنندگان مورد نظرتان ایجاد  می­شود.

موارد ارائه شده توسط متقاضیان یا ارائه کنندگان برای پاسخگویی

ردیف عنوان اطلاعات طرح فیلم  فایل صوتی
۱ مجتمع خدماتی دومنظوره درجه یک (گردشگری) pdf mp4 mav
۲  رنگ ترافیکی با ویژگی های خاص pdf mp4 mav
۳ اسپری زعفران شرکت بهین صنعت pdf mp4 mav 
۴ برچسب و مایع شفاف و اسپری pdf mp4 mav  
۵ تله چسبی موش pdf mp4 mav  
۶  تله چسبی حشره pdf mp4 mav  
۷  قرقره­ های گلخانه­ ای pdf mp4 mav  
۸ کیت شیمیایی تشخیص آبستنی دام pdf mp4 mav  
۹ کیت شیمیایی تشخیص فحلی دام pdf mp4 mav  
۱۰ مکمل پروتئینی دامی و انسان pdf mp4 mav  
۱۱ نوار چسب ترمیم نایلون گلخانه (DEGO) pdf mp4 mav  
۱۲ نوار عایق خود چسب دار pdf mp4 mav  
توضیح: کلیه موارد ستاره دار باید تکمیل شوند.
توضیح: دقت در ارایه اطلاعات صحیح در دریافت خدمات موثر است.
توجه: در صورت ارایه اطلاعات نادرست و نامربوط امکان برقراری ارتباط مجدد وجود ندارد
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg, gif, pdf, ppt, pptx, doc, docx, zip, txt.
    پسوندهای مجاز: jpg, gif, png, pdf, jpeg, gif, pdf, ppt, pptx, doc, docx, zip, txt
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg, gif, pdf, ppt, pptx, doc, docx, zip, txt.