سوابق اجرایی

سوابق اجرایی (از اواسط ۹۷ به بعد)

 

ردیف

عنوان طرح

درخواست متقاضی

وضعیت

ملاحظات

۱

دریچه ضدسرقت منهول با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه سطح بازاریابی -تامین مالی پایان یافته  

۲

موتور آب سوز امنیت دانش فنی – فروش دانش فنی پایان یافته  

۳

طراحی سورتینگ زعفران تجاری سازی محصول پایان یافته  

۴

دستگاه کاشت پیاز زعفران تجاری سازی محصول پایان یافته  

۵

فرآوری زعفران تجاری سازی محصول پایان یافته  

۶

سامانه آموزش تصویری زبان برای کودکان  مشاوره بازاریابی-مشکل مالی پایان یافته  
۷ تولید ژلاتین از استخوان و پوست سرمایه بازار فروش-روش تولید پایان یافته  
۸ دوچرخه برقی مشاوره انجام شده  
۹ تولید نمک کم سدیم آموزش فروش انجام شده  
۱۰ شبیه ساز آموزش رانندگی اتوبوس روش تامین مالی انجام شده  
۱۱ تولید نرم افزار بازی ها مشاوره فروش دانش بنیان بشوند انجام شده  
۱۲ بهینه سازی و استحصال فلزات نجیب سرمایه در گردش پایان یافته  
۱۳ رباط یافتن داروهای کمیاب مشاوره تامین مالی انجام شده  
۱۴ تولید H2 از آب بصورت گاز روش تولید انبوه – امنیت انجام شده  
۱۵ کامپیوتر بیولوژیک مشاوره تامین سرمایه انجام شده  
۱۶ سامانه نسخه ها و تحویل به بیمه مشاوره مدیریتی اجرایی انجام شده  
۱۷ اپلیکیشن  – ایجاد کمپین های تبلیغاتی مشاوره نفوذ در بازار انجام شده  
۱۸ تولید سقفهای چادری مشاوره تامین سرمایه برای توسعه انجام شده  
۱۹  اپلیکیشن و ابزار آموزش نماز تجاری سازی محصول پایان یافته  
۲۰ طراحی و تولید آبگرمکن جدید خورشیدی مشاوره تامین مالی – بازاریابی انجام شده  
۲۱ سرپیچ هوشمند با قابلیت تشخیص قطعی برق مشاوره امنیت طرح سرمایه گذار انجام شده  
۲۲ تکنولوژی جدید مترو مشاوره مدیرتی انجام شده  
۲۳ سامانه نرم افزاری و سخت افزاری بازیافت کتابهای فرسوده و تحویل کتابهای جدید مشاوره تجاری سازی انجام شده  
۲۴ بازیافت زباله تر تجاری سازی محصول پایان یافته  
۲۵ ابزار و ژل سفید کننده دندان سرمایه گذار بازار پایان یافته  
۲۶ دستگاه اندازه گیری دما و هشدار وضعیت یخ زدگی معابر بازاریابی پایان یافته  
۲۷ سامانه مدیریت بحران مشاوره بازاریابی انجام شده  
۲۸ تولید الیاف از عصاره پرتغال فروش و بازاریابی پایان یافته  
۲۹ دستگاه شوینده هوشمند دهان مشاوره تجاری سازی در دست اقدام  
۳۰ سامانه بهینه سازی مصرف انرژی در مرغداری ها جذب مشارکت بازار پایان یافته  
۳۱ اپلیکیشن موتور سیکلتهای برقی مشاوره امکان سنجی انجام شده  
۳۲ تولید فوم گلس و شیشه ای ریدو مشاوره امکان سنجی انجام شده  
۳۳ رنگ ترافیکی تجاری سازی محصول در دست اقدام  
۳۴ ماده ضد درد دارو پژوه تجاری سازی محصول انجام شده  
۳۵ ابزار فیزیکی ترکیب رنگ بر اساس استاندارد سیوهای علمی تامین امنیت انجام شده  
۳۶ تولید اقتصادی محصولات بهداشتی از پنبه بررسی امکان سنجی انجام شده  
۳۷ تامین سرمایه برای احداث خطوط ریلی با توجه به مباحث TOD مکانیزمهای تامین سرمایه انجام شده  
۳۸  ایده های برتر در آموزش و پرورش مشاوره تجاری سازی انجام شده  
۳۹  دانش فنی تب برفکی قیمت گذاری دانش فنی انجام شده  
۴۰ مواد دندانی برای معالجه ریشه (N2) تجاری سازی محصول انجام شده  
۴۱ سایت مجتمع خدماتی چند منظوره با رویکرد گردشگری مدیریت طرح انجام شده  
۴۲ تدوین قالب جدیدی برای فروش مجتمع های بزرگ و پیاده سازی مدل اجرایی مدیریت مطالعاتی و اجرایی انجام شده  
۴۳ درخواست تامین سرمایه برای احداث برج مسکونی E1-E3 در بافت فرسوده تامین سرمایه انجام شده  
۴۴ قرقره های گلخانه ای تجاری سازی محصول در دست اقدام  
۴۵ اسپری جذب حشرات تجاری سازی محصول در دست اقدام  
۴۶ کیت تشخیص آبستنی دام سنگین تجاری سازی محصول در دست اقدام  
۴۷ دستگاه کاهش آلاینده خودرو مشاوره فروش تامین سرمایه در دست اقدام  
۴۸ چسب نایلون گلخانه تامین سرمایه- تجاری سازی در دست اقدام  
۴۹ مینی لودر با ویژگی های خاص تامین سرمایه در حال ارزیابی ایده 
۵۰ پد ضد درد تجاری سازی در حال ارزیابی ایده 
۵۱ چسب PVC بازاریابی محصول و تامین سرمایه دردست اقدام
۵۲ تفاهم نامه همکاری با مرکز نوآوری شهرداری همکاری در موضوع تجاری سازی ادامه همکاری
۵۳ تفاهم نامه همکاری با شرکت شایستگان (نظام پزشکی) همکاری در موضوع تجاری سازی  ادامه همکاری