طرح های آماده مشارکت و سرمایه گذاری

توضیحات مهم

۱- برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره طرح های آماده مشارکت و سرمایه گذاری پس از انتخاب هر یک از موارد ذیل و مطالعه و مشاهده آنها فرم پاسخگویی را تکمیل نمائید.

۲- پس از تکمیل فرم مربوطه امکان ارتباط شما به عنوان مشارکت کننده و سرمایه گذار با مخاطب مورد نظرتان فراهم میشود.

ردیف عنوان اطلاعات طرح فیلم فایل صوتی
۱ مجتمع خدماتی دومنظوره درجه یک (گردشگری) pdf mp4 mav
۲  رنگ ترافیکی با ویژگی های خاص pdf mp4 mav
۳  قرقره­ های گلخانه­ ای pdf mp4 mav
۴  تله چسبی حشره pdf mp4 mav
۵ چسب PVC pdf mp4 mav
۶  دستگاه کاهش آلاینده خودرو pdf mp4 mav
۷  طرح و تکنیکهای نوآورانه موثر در کاهش معنی دار جرائم اجتماعی pdf mp4 mav
۸  تکنیکهای کاربردی نوین در تهیه آلبوم فرصت های سرمایه گذاری در مناطق pdf mp4 mav
۹ اسپری زعفران شرکت بهین صنعت pdf  mp4 mav
۱۰ برچسب و مایع شفاف و اسپری

 

pdf mp4 mav
۱۱ تله چسبی موش pdf mp4 mav
۱۲ کیت شیمیایی تشخیص آبستنی دام pdf mp4 mav
۱۳ کیت شیمیایی تشخیص فحلی دام pdf mp4 mav
۱۴ مکمل پروتئینی دامی و انسان pdf mp4 mav
۱۵ نوار چسب ترمیم نایلون گلخانه (DEGO)

 

pdf mp4 mav
۱۶ نوار عایق خود چسب دار

 

pdf mp4 mav
۱۷ فهرست محصولات و کاتالوگ شرکت بهین صنعت سبز صدرا pdf mp4 mav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“این فرم در رابطه با پاسخ به طرح های ارائه شده است.”