طرح های آماده مشارکت و سرمایه گذاری

توضیحات مهم

۱- برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره طرح های آماده مشارکت و سرمایه گذاری پس از انتخاب هر یک از موارد ذیل و مطالعه و مشاهده آنها فرم پاسخگویی را تکمیل نمائید.

۲- پس از تکمیل فرم مربوطه امکان ارتباط شما به عنوان مشارکت کننده و سرمایه گذار با مخاطب مورد نظرتان فراهم میشود.

ردیف عنوان اطلاعات طرح فیلم فایل صوتی
۱ مجتمع خدماتی دومنظوره درجه یک (گردشگری) pdf mp4 mav
۲  قرقره­ های گلخانه­ ای pdf mp4 mav
۳  تله چسبی حشره pdf mp4 mav
۴  طرح و تکنیکهای نوآورانه موثر در کاهش معنی دار جرائم اجتماعی pdf mp4 mav
۵  تکنیکهای کاربردی نوین در تهیه آلبوم فرصت های سرمایه گذاری در مناطق pdf mp4 mav
۶ اسپری زعفران شرکت بهین صنعت pdf  mp4 mav
۷ تله چسبی موش pdf mp4 mav
۸ کیت شیمیایی تشخیص فحلی و آبستنی دام pdf mp4 mav
۹ مکمل پروتئینی دامی و انسان pdf mp4 mav
۱۰ نوار چسب ترمیم نایلون گلخانه (DEGO) pdf mp4 mav
۱۱ نوار عایق خود چسب دار pdf mp4 mav
۱۲ دستگاه ضد سرقت خودرو pdf mp4 mav
۱۳ دستگاه ضد عفونی کننده مهر نماز pdf
mp4 mav

 

 

 

 

 

 

 

 

“این فرم در رابطه با پاسخ به طرح های ارائه شده است.”