ماموریت ما

 

  • آرزوی قلبی و تلاش ما، امکان ایفای نقش در رشد و توسعه خیرخواهانه و همه جانبه پایدار با رویکرد تعالی است.
  • ما متعهد هستیم دغدغه نوآوران ایرانی را در فرآیند تجاری سازی خدمات و محصولات جدیدشان را کاهش دهیم و به حل مشکلات و رونق کسب و کارها و استفاده از فرصت های اقتصادی کمک بنماییم.
  • ما کارآفرینان اجتماعی، به شما صاحبان محصولات جدید فناورانه کمک خواهیم کرد تا در سناریوهای ممکن و ایده آل مسیر پر پیچ و خم و دشوار تبدیل ایده ها به ثروت را با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر در سریع ترین راه ممکن طی نمایید.
  • تعهد ما تلاش برای هدایت سرمایه های مادی و انسانی در جهت حمایت از اختراعات و نوآوری ها و کسب و کار های مختلف می باشد .
  • دستور کار ما علاوه بر رفع مشکلات و رونق کسب و کارها و به نتیجه رساندن فرصت های اقتصادی و همچنین تجاری سازی ایده ها و اختراعات، تعهد ما در توانمندسازی فردی و سازمان می باشد.
  • انتظار داریم که عملکرد ما منجر به کسب حداکثری منافع مادی و اجتماعی بشود زیرا که فاصله و تفاوت بین موفق و موفق ترین به نوعی زیان محسوب میشود.