ارایه خدمات ( رایگان ) مدیریتی و اقتصادی برای حل مشکلات و یا رونق کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی

با نگاهی متفاوت و متمایز از منظر مدیریت و مباحث اقتصادی در حل مشکلات گوناگون و یا رونق کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی این مجموعه در نقش مشاور – منتور – مربی – بروکر   مدیراجرایی همراه شما       می باشد.

 

۱. انتظار بر این است که رفتار مدیریت حرفه ای در حوزه های اقتصادی و اجتماعی منجر به تحقق تاثیرات ذیل بشود:

  • کاهش هزینه ها و ارزان تر شدن
  • کاهش ترافیک و تعدد عملیات اجرایی در رسیدن به اهداف
  • کاهش زمان در رسیدن به نتایج و اهداف
  • افزایش کیفیت
  • افزایش نرخ بازدهی مالی (سود)
  • افزایش آثار اجتماعی
  • توانمند سازی فرد و سازمان
  • کسب نتایج حداکثری اقتصادی و اجتماعی به جای نتایج حداقلی با بکارگیری خلاقیت

۲. امروزه برای حل مشکلات کسب وکارها، راه اندازی، توسعه و سبقت گرفتن از رقبای حرفه ای،اثر به کارگیری مضاعف و هرچه بیشتر سرمایه های مالی و اجتماعی و علمی، قدرت و اثر گذاری چندانی در مقایسه با بکارگیری سرمایه های فکری و خلاقیت ها ندارد و خلاقیت شما را تافته جدابافته و متمایز می نماید.

*در مسیر تحقق استراتژی تمایز و منعطف در کنار شما هستیم*