توضیحات مهم

۱-برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تقاضاها و یا موارد ارائه شده ذیل با هدف امکان پاسخگویی شما به آنها لطفا پس از انتخاب هر یک از موارد ذیل و مشاهده و مطالعه آنها فرم پاسخگویی را تکمیل نمایید.

۲- پس از تکمیل فرم پاسخگویی امکان ارتباط شما بعنوان پاسخ ­دهنده با متقاضیان و یا ارائه کنندگان مورد نظرتان ایجاد  می­شود.

موارد ارائه شده توسط متقاضیان یا ارائه کنندگان برای پاسخگویی

ردیف عنوان اطلاعات طرح فیلم  فایل صوتی
۱ مجتمع خدماتی دومنظوره درجه یک (گردشگری) pdf mp4 mav
۲  قرقره­ های گلخانه­ ای pdf mp4 mav
۳  تله چسبی حشره pdf mp4 mav 
۴  طرح و تکنیکهای نوآورانه موثر در کاهش معنی دار جرائم اجتماعی pdf mp4 mav  
۵  تکنیکهای کاربردی نوین در تهیه آلبوم فرصت های سرمایه گذاری در مناطق pdf mp4 mav  
۶ اسپری زعفران شرکت بهین صنعت pdf mp4 mav  
۷ تله چسبی موش pdf mp4 mav  
۸ کیت شیمیایی تشخیص فحلی و آبستنی دام pdf mp4 mav  
۹ مکمل پروتئینی دامی و انسان pdf mp4 mav  
۱۰ نوار چسب ترمیم نایلون گلخانه (DEGO) pdf mp4 mav  
۱۱ نوار عایق خود چسب دار pdf mp4 mav  
۱۲ دستگاه ضد سرقت خودرو pdf mp4 mav  
۱۳ دستگاه ضد عفونی کننده مهر نماز pdf mp4 mav  
فرم پاسخ گویی
توضیح: کلیه موارد ستاره دار باید تکمیل شوند.
توضیح: دقت در ارایه اطلاعات صحیح در دریافت خدمات موثر است.
توجه: در صورت ارایه اطلاعات نادرست و نامربوط امکان برقراری ارتباط مجدد وجود ندارد
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg, gif, pdf, ppt, pptx, doc, docx, zip, txt.
    پسوندهای مجاز: jpg, gif, png, pdf, jpeg, gif, pdf, ppt, pptx, doc, docx, zip, txt
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, jpeg, gif, pdf, ppt, pptx, doc, docx, zip, txt.