آموزش تکنیک های نوین تجاری سازی در ۳۵ گام

نتیجه آشنایی با تکنیک های نوین و دانش ارتقا یافته فرآیند تجاری سازی

در سه مبحث زیر خلاصه می شود:

۱. آشنایی با عناوین و تعاریف ۳۵ گام شرح خدمات جدید تجاری سازی ایده ها، اختراعات و نوآوری ها برای تبدیل آنها به ثروت و آثار اجتماعی

۲. شناخت تکنیک های عمق بخشیدن به کیفیت هر بند از شرح خدمات ۳۵مرحله ای تجاری سازی

۳. آشنایی با تکنیک های خلاقانه برای میانبرکردن کسب نتایج تجاری سازی

 

تبدیل ایده بهآموزش خدمات جدید و تکنیک های نوین در فرآیند تجاری سازی طرح   طرح به محصول تامین سرمایه فروش محصول و فروش دانش و طرح

 

(کارگاه آموزشی ۵ ساعت)

دانلود pdf آموزشی