خدمات تامین سرمایه و سرمایه گذاری

الف : خدمات قابل ارائه

  • سرمایه گذاری مستقیم
  • ارتباط گسترده با سرمایه گذاران
ردیف فهرست سرمایه گذاران مرتبط با تامین سرمایه تعداد
۱ فهرست مرتبط با کارگزاران و سرمایه گذاران حقیقی ۱۶۶
۲ فهرست مرتبط با کارگزاران و سرمایه گذاران حقوقی (خصوصی) ۱۰۵
۳ فهرست مرتبط با سرمایه گذاران دولتی و عمومی (غیر خصوصی) ۸۹
۴ فهرست مرتبط با کارگزاران و سرمایه گذاران خارجی ۲۳۶

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ارائه مشاوره برای تهیه طرح ها به صورت خلاصه و حرفه ای برای ارایه به سرمایه گذاران به صورت رایگان
  • مدیریت حرفه ای ارتباط بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر با هدف مشارکتی پایدار و قابل توسعه

ب : شرایط تامین سرمایه

طرح هایی برای سرمایه گذاری و یا ارایه به سرمایه گذاران انتخاب می شوند که در چهار شاخص زیر امتیازات قابل قبولی را کسب بنمایند.

۱. اجرایی بودن

۲. اقتصادی بودن

۳. امکان فروش ( متفاوت از میزان تقاضای بازار )

۴. تخصص – مهارت – اهلیت تیم اجرایی 

ج: فرم اخذ خدمات تامین سرمایه و سرمایه گذاری

توضیح: دقت در ارائه اطلاعات صحیح در دریافت خدمات موثر است .