آموزش تکنیک های نوین تجاری سازی در ۳۵ گام

نتیجه آشنایی با تکنیک های نوین و دانش ارتقا یافته فرآیند تجاری سازی

در سه مبحث زیر خلاصه می شود:

۱. آشنایی با عناوین و تعاریف ۳۵ گام شرح خدمات جدید تجاری سازی ایده ها، اختراعات و نوآوری ها برای تبدیل آنها به ثروت و آثار اجتماعی

۲. شناخت تکنیک های عمق بخشیدن به کیفیت هر بند از شرح خدمات ۳۵مرحله ای تجاری سازی

۳. آشنایی با تکنیک های خلاقانه برای میانبرکردن کسب نتایج تجاری سازی

آموزش تکنیک های نوین فرآیند تجاری سازی به مفهوم تبدیل ایده ها به طرحطرح به محصولتامین سرمایهفروش محصول و فروش دانش و طرح

 

(کارگاه آموزشی ۵ ساعت)

دانلود pdf آموزشی